Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

Továbbtanulási mutatóink

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium végzős diákjainak felvétele a felsőoktatási intézményekbe 2021-ben

Az iskolánk volt tanítványai nagyon rég óta az országos átlag feletti arányban kerülnek be a felsőoktatásba.

Ez számos adottságnak köszönhető:

1. Jól képzett tanáraink vannak. Sokan közülük már az új érettségi bevezetésének az időszakában is nálunk tanítottak, a kisujjukban van a tantárgyak közép-, és emelt szintű követelményrendszere. Ezeket már akkor figyelembe veszik, amikor a diákok az első évüket kezdik az intézményünkben. Tucatnyian végezték el, és töltenek be érettségi elnöki feladatokat, valamint rész vesznek az emelt szintű vizsgáztatásban. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy minden tanulót maximálisan felkészítsenek a megfelelő szintű érettségi vizsgákra.

2. Kiváló nyelvtanáraink nem csupán a 28 pontot adó középfokú nyelvvizsgára, hanem a 40 pontot érő felsőfokra is felkészítik a tanítványainkat. A második nyelvet tanító kollégáink segítenek mindenkinek abban, hogy abból is B2-es szintre jutva elérhessék a nyelvtudásra járó maximális 40 pontot.

3. Osztályfőnökeink, szaktanáraink – akik a szalézi nevelési módszereket követve – a lehető legjobban megismerik tanítványainkat, hathatós segítséget nyújtanak a pályaválasztásban. Tudják, hogy kinek mi az erőssége, gyengesége, és ezek ismeretében adnak tanácsot.

4. Mindenki lehetőséget kap arra, hogy a tehetségét kibontakoztassa: a hagyományos négy évfolyamos gimnáziumi osztályban történelem vagy matematika specializációt választhatnak, e mellett minden 11-12. osztályban a legtöbb tantárgyból indul fakultáció, így az érdeklődési területnek megfelelően lehet emelt szintű érettségi vizsgára készülni. Egyre inkább megvalósul a tantárgyak koncentrációja, ma már természetes, hogy a legtöbb csoportban informatikai eszközökkel is zajlik a tanítási-tanulási folyamat. Biológiából, földrajzból és fizikából rendszeresen idegen nyelvű oldalakat használunk szemléltetésre, így az angolt vagy éppen a németet, franciát a nyelvórákon kívül is hasznosíthatják.

5. Tantestületünk rugalmas, képes arra, hogy alkalmazkodjon az újabb és újabb kihívásokhoz. Az elmúlt 30 évben számos alkalommal újítottuk meg az indítandó osztályokat, írtunk új helyi tanterveket, szerveztünk projektoktatásokat, végeztünk el továbbképzéseket, vezettünk be digitális eszközöket és oktatóanyagokat, készítettünk versenyekre diákokat. Folyamatosan nyomon követjük a változó jogszabályokat, és azonnal igazodunk hozzájuk.

6. A tanáraink személyes kapcsolatban állnak a diákokkal, nem ér véget a tevékenységük a csengővel. A szünetekben, az órák után is elérhetőek vagyunk, segítünk mindenkinek, aki valamilyen problémával fordul hozzánk. Ez a személyesség lehetővé teszi, hogy testreszabott továbbtanulási tanácsokat adjunk, és hogy együtt, közösen tudjuk megbeszélni a lehetőségeket. Iskolánkban folyamatosan jelen vannak szalézi szerzetesek és papok, akik nemcsak a lelki segítségadásban játszanak szerepet, hanem gyakran együtt pingpongoznak vagy csocsóznak a szünetekben és az órák után a fiatalokkal.

Osztályonkénti felvételi eredmények

Ha az osztályonkénti felvételi eredményeket nézzük, látható, hogy a legjobban a nyelvi előkészítő osztály teljesít.

Az ábrán is látható, hogy bár vannak kilengések, a leggyakrabban a 90% feletti tartományban van a jelentkezettek arányában a felvett tanulók létszáma. Bár egy- egy évben az érettségizettek és a felvettek arányában csökkent, ennek elsősorban az az oka, hogy egyre több diákunk gondolja úgy, hogy ő inkább érettségi utáni szakmát tanul, és nem vág bele az egyetemi tanulmányokba anyagi, vagy más megfontolásból. Ez a trend azonban tavaly megfordult, akkor is, most is minden érettségizett tanuló felvételizett. A 2021. évben először fordult elő, hogy az iskolánkból 3 fő külföldre jelentkezett. Mindhárman sikeresen teljesítették a követelményeket, ők már három különböző országban tanulnak tovább. A kiváló adatokban az is szerepel, hogy ellentétben a többi osztállyal, ők egy évvel érettebbek, így a gondolkodásmódjuk is fejlettebb.

A hat évfolyamos osztályból az idén két osztály érettségizett. Megfigyelhető, hogy itt minimális azoknak a tanulóknak a száma, akik nem szeretnének egyetem tanulni. A hat éves munkának köszönhetően ők is nagyon sikeresek a felvételikben. Ez volt az egyik ok, amiért hét évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy két hat évfolyamos osztályt indítunk, eggyel csökkentve így a hagyományos gimnáziumi négy évfolyamos osztály számát.

A négy évfolyamos osztályoknál 2017-ig két osztály, onnan csak egy érettségizett. Az oka az volt, hogy az egyik osztályból sokan nem is akartak felsőoktatásban tanulni, így a végzettek és felvettek aránya elég alacsony lett. Ha csak a jelentkezők arányában vizsgáljuk, az eredmény már nem olyan rossz, de így is a tantestület a változás mellett döntött négy évvel korábban: az egyik négy évfolyamos osztály helyett egy másik hat évfolyamos osztályt indítunk. A változás meghozta a kívánt eredményt, hiszen a felvételi eredményekben jelentős javulás történt.

Az előző tanév felvételi eredményeinek értékelése

A gimnázium elmúlt tanévben érettségizett tanulói szokás szerint jól szerepeltek az egyetemi és főiskolai felvételi vizsgákon. Az iskolánkból továbbtanulásra jelentkezett diákok 89%-át felvették a kiválasztott felsőfokú intézménybe. Az egyes osztályok felvételi adatait a következő táblázat tartalmazza.

Lényegében ezek az eredmények megegyeznek a tavalyival, statisztikailag elhanyagolható a különbség. Mindezt úgy értük el, hogy az előző évhez képest mind a pontszámok, mind a felsőoktatásba jelentkezők száma megnőtt. A sikeresség egyik kulcsa a digitális oktatás volt, ahol a tanáraink és diákjaink is helyt álltak.

Most rajtad a sor! Jelentkezz hozzánk, légy vidám, és tedd a jót: tanulj, segíts másokon, és a világ kapuja előtted is kinyílik!

Legfrissebb bejegyzések