Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

Tanulmányi statisztikák

A 2023. évi tanulmányi és felsőoktatási felvételi statisztikánk

Egy gimnázium eredményessége több összetevőből áll, amelyet csak akkor tudunk pontosan értékelni, ha minden egyes elemet megvizsgálunk. A legfontosabb kritériumok a következők:

  • a tanulmányi eredmények,
  • az érettségi adatok,
  • a felsőoktatási felvételi adatok,
  • a nyelvvizsgák száma,
  • a kompetencia mérések adatai
  • tanulmányi-, és sportversenyek eredményei.

Ha ezeken végignézünk, azt láthatjuk, hogy mind a hat kategóriában van miért büszkének lenni.

Tanulmányi eredmények

A 2022/23. tanévben – két év COVID és 10 hónapnyi online oktatás után – az iskola tanulmányi átlaga 4,21 lett, amely jobb a tavalyi eredménytől (4,19), és majdnem egy tizeddel jobb mint a sokéves átlag, amely 4,1 körül szokott alakulni.

A tanév végén adott szaktárgyi jegyek közül 49% volt jeles, 29% jó. 46 tanulónk lett kitűnő (csak jeles került a bizonyítványba) és 71 diákunk volt jeles (max. 2 négyes). 

Összesen 8 tanulót kellett javítóvizsgára bocsátani, akik közül hatan sikeresen ugrották meg a minimális szintet. 

 

Érettségi vizsgák

Ugyancsak elmondható, hogy annak ellenére, hogy a négy végzős osztály 10 hónapig online oktatásban részesült, nem lettek rosszabbak az előző évek százalékos teljesítményétől.

Az idén 99 diákunk érettségizett, és összesen 529 vizsgát tett, ebből 87-et (16%) emelt szinten.

Az emelt szintű vizsgák darabszáma csökkent az előző évhez képest, aminek az lehet az oka, hogy nem szükséges az emelt szintű érettségi letétele. Ezen a szinten érettségiző végzős diákjaink eredményesen vették az akadályokat, hiszen a 87 vizsga közül csak 13 darab nem érte el a 45%-ot, azaz nem kapta meg az emelt szintű érettségiért járó 50 többletpontot. A vizsgázók 79%-a jeles, vagy jó osztályzattal zárt.

Felsőoktatásba felvettek számának alakulása

A gimnázium idén érettségizett tanulói jól szerepeltek az egyetemi és főiskolai felvételi vizsgákon. Az iskolánkból továbbtanulásra jelentkezett diákok 98%-át felvették a kiválasztott felsőfokú intézménybe. Az egyes osztályok felvételi adatait a következő táblázat tartalmazza.

Ez az arány megfelel a szokásos átlagnak, és alig marad el a tavalyitól.

Nyelvvizsga eredmények

Az idén érettségizett tanulók száma 99, ebből legalább középfokú komplex nyelvvizsgával 60 tanuló rendelkezik.

A felsőfokú komplex nyelvvizsgák száma is az idén visszaesett. Az okok között a COVID biztosan szerepel, de többen inkább az emelt szintű érettségi vizsgát választották (amivel már nem érvényesíthető a nyelvvizsgák pontja is). 

Kompetenciamérések

A kompetenciamérések eredménye azt mutatja, hogy az iskola általában az elvártnak megfelelően, illetve attól magasabb szinten teljesít, vagyis az intézményünk hozzáadott értéke magas.

Sport és tanulmányi versenyek eredményei

Sportolóink több sportágban arattak sikereket: birkózásban, röplabdában, kézilabdában, RG-ben, lövészetben, teniszben országos döntőig jutottak a tanítványaink.

Magyar nyelv és irodalomból a Lotz János országos szövegértési és helyesírási verseny országos döntőjébe négy tanulónk jutott be, novellaíró pályázaton országos elismerést kapott egy tanulónk, és számos megyei versenyen nyertek diákjaink.

Angol nyelvből a Langwest versenyen jutott egy tanulónk a döntőig.

A Szántay Csaba országos általános iskolai kémia versenyen ismét 2 csapatunk jutott az országos döntőbe.

Legfrissebb bejegyzések

Székelyföldi találkozások

A „Határtalanul” pályázat támogatásával egy hetet töltöttünk el a történelmi Erdélyben. Megismerkedtünk a hagyományos gyimesi életmóddal. Felidéztük közös múltunk irodalmi és történelmi emlékeit.

Tovább »