Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

Dokumentumok

Alapító okirat

Pedagógiai program

Tanterv

Tanrend

Ifjúságvédelem

Intézményi gyermekvédelmi stratégia 

Ifjúságvédelmi protokoll

Család-és Gyermekjóléti Központ tájékoztatója a köznevelési intézményben biztosított óvodai és iskolai szociális segítés tevékenységéről

Szabályzatok

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

A Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Vizsgaszabályzat

Szabályzat az iskolai számítógép-hálózatának kezeléséhez a tanulók számára

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete

A digitális oktatás szabályai

Adatkezelés

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a KRÉTA elektronikus naplóban történő adatkezelésről