Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a KRÉTA elektronikus naplóban történő adatkezelésről

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium (székhely: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.) jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli 2023. szeptember 1. napjától kezdődően a honlapon a KRÉTA e-napló rendszerébe történő belépést biztosító személyes adatokat. 

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki Király Erika iskolatitkár személyében, elérhetősége: 

  • telefonszám: 48-510-050, 
  • postacím: 3701 Kazincbarcika, Pf. 144.
  • e-mail: iskolatitkar.szalezi@gmail.com
 

A fenti személyes adatokat a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium a KRÉTA e-napló rendszerébe történő belépés biztosítása céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja jogi  kötelezettség teljesítése.
A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium a belépési adatait nem adja át más személy részére. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium az érintett belépési adatait a jogviszonya megszűnését követő egy évig kezeli. 
A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes adataival kapcsolatos jogát a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium adatvédelmi tisztviselője részére küldött e-mail útján vagy postai levélben gyakorolhatja.

A személyes adatainak esetleges megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium adatvédelmi tisztviselőjével, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

2023. szeptember 1.

Balla Árpád
igazgató

Legfrissebb bejegyzések

Székelyföldi találkozások

A „Határtalanul” pályázat támogatásával egy hetet töltöttünk el a történelmi Erdélyben. Megismerkedtünk a hagyományos gyimesi életmóddal. Felidéztük közös múltunk irodalmi és történelmi emlékeit.

Tovább »