Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

A beiratkozás menete

Köszönjük, hogy a mi iskolánkat választották, és gratulálok mindenkinek, aki nálunk kezdi meg a középiskolai tanulmányokat. Ahhoz azonban, hogy a tanulók teljes jogú szalézisek legyenek, több lépéses beiratkozási folyamaton kell keresztülmenni. Ez a leírás ebben nyújt segítséget.

A leírás pdf formátumban innen tölthető le.

Néhány általános információ

A középfokú intézményekbe történő beiratkozás csak a központilag meghatározott időpontban lehetséges, ami a 2023/24-es tanévre 2023. június 21-23. közötti időpont. A Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban a beiratkozás napja: 

2023. június 21. 

Ezen a napon a szülőknek – az előzetes tájékoztatás által meghatározott időpontok között – személyesen kell megjelenni. Kérjük, hozzák magukkal a következő dokumentumokat: a tanuló

 • személyi igazolványát,
 • az általános iskola befejezéséről (7. osztályokba iratkozók esetén a 6. évfolyam befejezéséről) szóló bizonyítványt,
 • a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát, amelyet be kell mutatni. 

Kérjük, hogy a beiratkozási folyamat gyorsítása érdekében a szükséges adatokat elektronikus formában a KRÉTA rendszerben – 2023. június 14. és június 20. között – az alább leírt módon adják meg!

Beiratkozási adatok megadása a KRÉTA rendszerben

1. lépés: bejelentkezés a KRÉTA e-ügyintézés moduljába

a) Azok, akik rendelkeznek gondviselői jogosultsággal, az általános iskola KRÉTA rendszeréből, 

b) akiknek ilyen nincs,  ideiglenes regisztrációval (ehhez kattintsanak ide

tudják a modult elérni.

a) Amennyiben rendelkeznek az általános iskola KRÉTA rendszerében gondviselői jogosultsággal, akkor a szokás módon, az általános iskola rendszerébe bejelentkezve tudják ezt megtenni:

b) amennyiben ilyen regisztrációjuk vagy jogosultságuk nincs, az ideiglenes regisztrációval juthatnak el a megfelelő oldalra, amelyet ide kattintva is elérhetnek.

Amikor rákattintottak a pirossal jelölt részre, a következő oldal fog megjelenni: 

Először olvassák el és hagyják jóvá (az OK gomb megnyomásával) a tájékoztatót üzenetet, majd az ábrán piros keretben lévő „kattintson ide” szövegre kattintva kezdje el az ideiglenes regisztrációt, amely után ez az ábra jelenik meg:

Töltsék ki a táblázatot a helyes adatokkal, majd jelentkezzenek be a felületre! 

Akár az általános iskolai regisztrációval, akár ideiglenes jelszóval jelentkezett be, a következő oldal ez lesz: 

Ha az általános iskolai regisztrációval történt a bejelentkezés, az adatokat a rendszer automatikusan átemeli, így csak ellenőrizni és szükség estén javítani kell. 

Ideiglenes regisztráció esetén értelemszerűen a valós adatokkal kell kitölteni a táblázatot. 

Az igazolványok közül az adószámot a hozzánk jelentkezőknek nem kell megadni.

A következő rész a lakóhelyről szól. Alapesetben a tanuló tartózkodási helye megegyezik az állandó lakóhelyével (ami a lakcímkártyán van). Ebben az esetben tegyenek pipát a nyíllal jelölt helyre! Amennyiben nem így van, a tartózkodási helynél a pipa ne szerepeljen, és külön ki kell tölteni a tartózkodási helyet.

A következő lépés a szülők, gondviselők adatainak megadása. Ha esetleg nem azonos helyen él a tanulóval, akkor azt a címet meg kell adni. 

 • Ezután következik a sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb különleges  helyzet jelölése. Ezeket csak akkor töltsék ki, ha van igazoló dokumentum is, mert csak akkor tudjuk elfogadni. Amennyiben nincs, kérjük, forduljanak a megfelelő szervezethez. 

Sajátos nevelési igényű az a gyermek, aki:

 • Mozgásszervi fogyatékos
 • Érzékszervi fogyatékos
 • Értelmi fogyatékos
 • Beszédfogyatékos
 • Halmozottan fogyatékos
 • Autizmus spektrum zavar
 • Egyéb pszichés fejlődési zavar

BTMN-es az a gyermek, aki: az életkorához viszonyítottan

 • jelentősen alul teljesít,
 • társas kapcsolati problémákkal,
 • tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd,
 • közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciát mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

Az erről szóló szakértői véleményt a pedagógiai szakszolgálat állítja ki a gyermek vizsgálata után. 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet:

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek, akinek a szülője vagy a családba fogadó gyámja:

 •  alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, 
 • alacsony foglalkoztatottságú, 

vagy 

 • a gyermek elégtelen lakókörnyezetben, illetve lakáskörülmények között élő gyermek
hátrányos helyzetű, ha a fentiek közül legalább egy, 
halmozottan hátrányos helyzetű, ha a fentiek közül legalább kettő
fennáll.  
Erről az igazolást a települési önkormányzat jegyzője állítja ki.

Kérjük,  hogy mindenképpen igényeljék a szakértői véleményt vagy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről szóló igazolást, mert ebben az esetben tudjuk a jogszabályban biztosított kedvezményeket megadni! 

Saját kollégiumunk nincs, az Irinyi középiskola szokott helyet adni, amennyiben szükséges. Viszont a menzát ajánlom, mert a diákoknak kb. 600 Ft-ba kerül egy adag. Az ételt a saját konyhánk főzi, így házias, változatos és ízletes is. Naponta kétféle második közül lehet választani, amelyet az előző hónap végén jelölnek ki. Bővebben itt…

Az iskola neve: Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, a többit kitölti a szoftver.

A következő rublikában lehetőség van arra, hogy bármilyen, a tanulóval kapcsolatos megjegyzést írjanak (nem kötelező). 

Illetve elektronikusan maximum 10 dokumentum feltölthető. Azonban fontos, hogy a személyi igazolvány, az általános iskola vagy a 6 évfolyamosok esetén a hatodik évfolyam sikeres befejezését igazoló bizonyítvány és az egyéb, a korábbi levelünkben megnevezett dokumentum eredeti példányának a bemutatása a személyes beiratkozásnál kötelező!

Már csupán néhány mozzanat maradt hátra. Ha idáig eljutott, akár piszkozatként is el lehet menteni, illetve előnézetben meg lehet nézni a kitöltött formanyomtatványt. 

Utána azt kell eldönteni, hogy digitálisan szeretné aláírni és beküldeni vagy papíralapon. A digitálishoz szükség van ügyfélkapus belépésre. 

Ha digitálisan szeretnék beküldeni, válasszák ki azt a lehetőséget a „Digitális aláírás és beküldés” gombra kattintással. Mielőtt végleg továbblépnének, meg kell erősíteni, hogy valóban szeretnék beküldeni, és figyelmeztet a rendszer arra, hogy utána már nem lehet módosítani. 

Azután az ügyfélkapus felhasználónevet és jelszót megadva a rendszer jelezni fogja a beküldés folyamatát. 

Amennyiben nincs ügyfélkapujuk, illetve nem azzal szeretnék beküldeni, a „Beküldés után papíron szeretném aláírni és az intézménynek eljuttatni” gombot kell választani. Ebben az esetben a kinyomtatott ás aláírt példányt hozza magával a beiratkozásra!

Az adatok feltöltése ebben az esetben is elektronikusan történik, és akár ügyfélkapus, akár papír alapú azonosítás esetén a kérelmet az „igen” gombra kattintással be kell küldeni. A rendszer azonosítja a tanulót. Amennyiben valami miatt nem találják meg a középfokú intézmény által beküldött adatok között, akkor a rendszer egy figyelmeztető üzenetet küld. Ebben az esetben kérjük, vegyék fel a kapcsolatot velünk. 

Az elektronikus ügy státuszát a KRÉTA e-ügyintézés felületén lehet nyomon követni – a rendszerbe belépést követően,  „Folyamatban lévő ügyek” felületen. 

Köszönjük, hogy az elektronikus beiratkozással segítette a munkánkat, találkozunk személyesen 2023. június 21-én!

Hasonló bejegyzések

Legfrissebb bejegyzések

Szalézi tartományi ünnep

2024. január 27-én Kazincbarcika adott otthont a tartományi Don Bosco ünnepnek, amelyen a szalézi rend alapítóját, Bosco Szent Jánost ünnepelte az ország különböző részeiből érkező valamennyi vendég.

Tovább »