Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

Menza tájékoztató és igénylő lapok

Tájékoztató az intézményi menzáról

I. IGÉNYLÉS

Az étkezésigényléshez IGÉNYLŐLAP (1. számú melléklet) kitöltése szükséges, melynek benyújtási határideje:

2023. június 21.

Az Igénylőlap elektronikus úton is benyújtható az igénylő lap (email cím: menza.szalezi@gmail.com), személyesen az intézmény postaládájába (parkoló melletti kapun van elhelyezve) lehet leadni.

Az étkezés adminisztrációjának korszerűsítése céljából az intézményünk a QB –Suli web-es rendszert használja. A webes rendelési rendszerben lehet az A/B menük között választani és a menzadíjat kifizetni.

A diákok belépő kártyájukat használják a menzán étkezési kártyának valamint a web-es regisztrációhoz szükséges azonosítószám is megegyezik a belépő kártya számával. A web-es regisztrációról bővebb tájékoztató a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYEK

Az étkezési térítési díjkedvezmény igénylése (2. számú melléklet kitöltése kötelező) esetén a következő – a kedvezmény igénybe vételére jogosító – dokumentumokat szíveskedjenek benyújtani.

Az érvényes dokumentumok leadási határideje: 2023. augusztus 25.

Állami normatív támogatás

(csak egy jogcím vehető igénybe)

A támogatás jogcíme

Díjkedvezmény mértéke

Díjkedvezmény igénybevételére jogosító dokumentumok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

(7-8. osztályban)

100 %

(ingyenes)

Határozat (jegyző állítja ki, kiállítástól a jelölt lejárati időpontig érvényes)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

(9-12. osztályban)

50 %

Határozat (jegyző állítja ki, kiállítástól a jelölt lejárati időpontig érvényes)

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (SNI)

(7-12. osztályban)

50 %

B:A:Z. Megyei Kormányhivatal Családtámogatási Osztályának igazolása a magasabb összegű családi pótlékról.

Kormányhivatali igazolás hiányában:

– tartós betegség esetén szakorvosi igazolás,

– fogyatékosság (SNI) esetén a szakértői és rehab. bizottság véleménye

Három vagy több gyermeket nevelnek a családban

(7-12. osztályban)

50%

Iskolalátogatási igazolás a 25 évesnél fiatalabb köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek.

vagy Kormányhivatal által kiállított Hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításról. Nem iskoláskorú gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat másolata.

Nevelésbe vett gyermek (7-12. osztályban)

100 %

(ingyenes)

Igazolás (Gyámhivatal állítja ki, a kiállítás dátumától érvényes)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani a szükséges dokumentumokat, ellenkező esetben a kedvezményt nem áll módunkban érvényesíteni és kedvezmény nélküli, teljes összegű térítési díjat számlázzuk.

III. DÍJFIZETÉS

Az étkezés térítési díja (a változás jogát az infláció miatt fenntartjuk):

 

Kedvezmény nélküli díj

(bruttó)

50 % kedvezményes díj

(bruttó)

Ebéd 711,20 Ft/adag 355,60 Ft/adag

Az étkezés térítési díj befizetése a következő módokon lehetséges:

  • készpénzes, bankkártyás fizetéssel: havonta az előre közölt időpontokban az iskolai menza felelősnél
  • online fizetés: havonta a QB-Suli webes rendszerben

IV. MENÜ VÁLASZTÁS, VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

  1. Menü választás, rendelés: FONTOS!!! A menü választást és rendelést minden hónapban a web-es rendszerben meg kell tenni.

A menü igénylést a tárgyhónapot megelőzően 5 munkanappal korábban kell megrendelni, ezt követően 9,00-kor automatikusan lezár a rendszer (részletes leírás 3. számú mellékletben)

  1. Étkezés lemondása, módosítása:
  • a tanuló hiányzása esetén az étkezés lemondása tárgynapot megelőző munkanapon 9,00 óráig lehetséges a menzafelelősnél, az aznapi ebéd a menzáról elvihető (Kovács Zsuzsanna tel.: 06-48/510-059, vagy menza.szalezi@gmail.com címen, a tanuló neve osztálya és a lemondani kívánt napok megjelölésével).
  • végleges lemondás esetén: a menzáról való végleges kijelentkezést Szülő/Gondviselő által aláírt kérelemben, nyilatkozatban lehet megtenni legkésőbb a tárgynapot megelőző napon 9.00 óráig, amelyet a menzafelelősnek kell leadni.

Balla Árpád

igazgató

Legfrissebb bejegyzések

Székelyföldi találkozások

A „Határtalanul” pályázat támogatásával egy hetet töltöttünk el a történelmi Erdélyben. Megismerkedtünk a hagyományos gyimesi életmóddal. Felidéztük közös múltunk irodalmi és történelmi emlékeit.

Tovább »